silhuetter

NE3 är ett Kunskapstorg
och ett projekt för ett uppslagsverk med signerade artiklar.

NE3 är fritt och ett komplement till Google och Wikipedia, och är tänkt att i framtiden ägas av en stiftelse - som Store Norske Leksikon - där högskolor och universitet ingår.

NE3:s Kunskapstorg

kunskapstorget

Kunskapstorget har börjat ta form. Där finns ett antal Stories om forskning och introduktioner till Forskningsmiljöer och institutioner på universitet och högskolor, cirka 50 Forskningsbloggar, lista med många fria Kunskapsresurser och en sida för att söka Uppslagsord i NE3.

Läs om Kunskapstorgets design och innehåll.

Innehållet i NE3:s uppslagsverk planeras komma från de 10.000+ doktorander som finns i Sverige och andra sakkunniga. Såväl signerade som osignerade artiklar kommer att finnas i NE3.

NE3 är en innovation med många vinnare

Dela gärna denna innehållsrika sajt till andra.

Mål och strategi för NE3

Projektet NE3 har ingen relation med bolaget NE Nationalencyklopedin AB

01 Läs mer om mål och strategi för att genomföra NE3

02 Ett nationellt Kunskapstorg och uppslagsverk måste vara fritt

03 NE3 får ett modernt, transparent och artikelsignerat uppslagsverk

04 NE3 har en innovativ modell för att samverka med högskolorna

05 NE3 ägs på sikt av en ideell organisation t ex en stiftelse

Är Google, Wikipedia, NE och NE3 konkurrenter?

Lite ja, men mest nej. Google och Wikipedia är konkurrenter till NE, men det omvända gäller inte. Det finns tre grundmodeller för digitala uppslagsverk och NE3 har en artikelsignerad modell som är ett komplement till sökmotor- och wikimodellerna.

Läs om konkurrens och modeller för uppslagsverk ...

Om innehållet i NE3, NE och Store Norske Leksikon

Vad bör man kräva av ett modernt digitalt uppslagsverk?

Det är viktigt att skilja mellan de faktorer som gäller för enskilda artiklar och de för tjänsten uppslagsverk som helhet. I en tabell visas att Store Norske Leksikon kan anses vara ett modernt uppslagsverk, att NE3 har som mål att bli det, men att NE inte är det.

De experter som förr skrev för NE ville nog att deras kunskap skulle bli tillgänglig för många. Men dagens forskare och experter når alltför få (vuxna) läsare via NE. NE3 blir en öppen publiceringsplattform.

5.000 artiklar i NE analyserades 2011. Författarna (95 st.) var i genomsnitt ~70 år och 21% levde inte.

Se författaranalys av 5.000 artiklar ...

Högskolornas samverkansuppgift och NE3

samverkansuppgiften

Universitet och högskolor ska enligt högskolelagen samverka med samhället och arbeta med att forskningsresultat kommer till nytta. Denna uppgift som har en brokig historia och ibland kallas för sitt tidigare namn "Tredje uppgiften" har två facetter: Business och Bildning.

Läs mer om högskolans samverkansuppgift och NE3 ...

NE3 bidrar till att lösa Bildningsdialogen genom att doktorander som en del i sin utbildning kan skriva artiklar - som ger högskolepoäng - för NE3.

Läs mer om hur artiklar i NE3 ger högskolepoäng ...

Varför abonnerar bibliotek och skolor på NE?

utvärdering av NE Nationalencyklopedin

Ett skäl är att uppslagsverket NE fortfarande har relativt hög referensstatus.

Biblioteken abonnerar nästan enbart på uppslagsverket NE och några ordböcker, kommuner och skolor på hela NE:s läromedelspaket. Cirka 430.000 elever i kommunala skolor har inte tillgång till NE:s uppslagsverk och antalet abonnenter bland kommuner, skolor, bibliotek och privatpersoner är minskande. För att ge beslutsfattare och andra lite beslutsstöd finns här en guide med 10 viktiga faktorer för utvärdering av NE och exempel på hur andra tänker och gör.

Se om din kommun eller ditt bibliotek finns på listan
över vad ~281 av dessa betalar för att abonnera på NE
och de ~298 stycken som inte abonnerar på NE.

vägval

Bland delmålen i NE3-projektet ingår att försöka inspirera folkbiblioteken att designa om sin webbsida för Databaser och förslagsvis kalla den Informationssök(ning). Där kan man utöver de databaser man betalar för presentera fria databaser, andra fria resurser som t ex ordböcker och till exempel Wikipedia och bibliotekens egen Bibblan guidar med länkar till 700 fria databaser. Man kan också presentera bibliotekets service för att hjälpa besökarna - fysiska och externa - att bli bättre på sök och källkritik.

Uppdatering 2016.10.19: Min forskningsstudie, som baseras på en analys av hur man kan jämföra uppslagsverk och en jämförelse av 150 uppslagsord, visar att Wikpedia är en mer användbar, tillförlitlig och modern tjänst än uppslagsverket NE.

NE är mest ett skolverktyg - Wikipedia är för alltid

användning av NE

Att lära eleverna se källkritiskt på Google, Wikipedia, NE och andra källor är bra. Skolan ska också förbereda eleverna för livet efter skolan, men endast ett fåtal kommer att använda NE som vuxna. NE:s uppslagsverk är för många endast ett skolverktyg - dessutom går cirka 430.000 elever i kommunala skolor där man valt bort NE.

Läs mer om NE och Wikipedia i skolan ...

Vem ska vi lära av?

inspiration

På resan mot ett NE3 är det viktigt att lära och inspireras av andras insikter och kunskapsresurser i världen, medialandskapets omvandling och forskare inom flera områden. Och av den outtröttlige Diderot, skaparen av den stora franska Encyklopedin på 1700-talet.

I Sverige är likvärdighet ett honnörsord som vi t ex använder om både skola och vård. Samhällets digitalisering ger en del av befolkningen extra favörer som är omöjliga eller svåra att utjämna. Utmaningen är att göra det som är möjligt. Ett enkelt exempel är tillgången till ett modernt uppslagsverk baserat på signerade artiklar. Endast när detta är lika fritt som Google och Wikipedia är det en rimligt likvärdig kunskapskälla.

Läs mer om vidgat vetande ...

NE:s paketstrategi och framtida vägval

paketförsäljning

För skolor och kommuner är NE:s uppslagsverk inlåst i bolagets Paketstrategi.

Om Uppslagsverket NE hade varit en fri tjänst hade alla elever, studenter och kunskapsintresserade fått en bättre och mycket mera likvärdig kunskapstjänst än idag. Man kan tänka sig att huvudägaren en dag väljer olika strategier för uppslagsverket NE och läromedelsföretaget NE.

Bolaget NE Nationalencyklopedin AB ingår i en stor stor koncern som verkar satsa mest på områden som försäljning av vodka, kosmetika, presentartiklar och matrecept. De har insett att det inte går att sälja ett uppslagsverk som NE länge till. Man hoppas dock att NE har tillräcklig referensstatus och styrka i varumärket för att ge bolaget tid att bli ett läromedelsföretag.

Mer om varumärkesfrågor och radikal omvandling ...

Läsarkommentarer (26)

feedback

Din allmänna synpunkt håller jag helt med om. För att göra sin verkan måste NE vara fritt tillgänglig. I konkurrensen med Wikipedia kommer den annars att stå sig slätt. (Sven-Eric Liedman, professor, idéhistoriker).

Se fler läsarkommentarer om NE3 och NE ...

Om denna sajt

NE3.se publicerades första gången i november 2011. Det började dock redan 2007 med mitt föredrag för region Skånes bibliotekschefer om morgondagens bibliotek.

Min kommande doktorsavhandling "Affärsmodeller för Kunskapstorget och det fria uppslagsverket NE3" - i företagsekonomi vid Lunds universitet - är en del i ett projekt för att utveckla och bidra till genomförandet av NE3.

Mer om denna sajt och mina kontakter med bolaget NE ...Projektet NE3 har ingen relation med bolaget NE Nationalencyklopedin AB.

Denna sida uppdaterades: 10 december 2016.