silhuetter

Målet med NE 3 är ett fritt uppslagsverk med signerade artiklar och ett kunskapstorg som ägs av en stiftelse där högskolor och universitet ingår. NE 3 är en social innovation och ett komplement till Google och Wikipedia.

Innovationer kan lösa problem och tillföra värde. Det gör NE 3.

NE eller NE 3 2018
en kamp mellan två affärsmodeller

En stor koncern mot en social innovation och en makrotrend

NE 3 är en innovation med många vinnare ...

Innehållet i NE 3 planeras i väsentlig omfattning komma från de 10.000+ doktorander som finns i Sverige. Såväl signerade som osignerade artiklar av olika omfattning och typ kommer att finnas i NE 3.

Det är en paradox att ju färre kommuner, skolor och bibliotek som abonnerar på NE, desto fortare får vi alla ett modernt och fritt uppslagsverk av hög kvalitet och ett Kunskapstorg. Bildning är en valuta som ibland kräver strategiska beslut.

Uppslagsverket NE har idag reducerats till ett skolverktyg för allt färre och behöver befrias från sin nuvarande betalmodell och paketinlåsning.

Dela gärna denna innehållsrika sajt till andra.

Mål och strategi för NE 3

01 Läs mer om mål och strategi för att genomföra NE 3

02 Ett uppslagsverk som vill vara nationellt måste vara fritt för alla

03 Sverige behöver ett modernt och kvalitetsbaserat uppslagsverk

04 NE 3 blir ett uppslagsverk och ett kunskapstorg

05 När NE blir fritt är det en framgång för NE 3

06 NE 3 har en innovativ modell för att samverka med högskolorna

07 Väsentligt fler personer kommer att läsa NE 3 än dagens NE

08 NE 3 kan samverka på ett smart sätt med Wikipedia

09 NE 3 blir transparent om sitt innehåll och hur NE 3 används

10 NE 3 ägs av en ideell organisation t ex en stiftelse, ej en privat koncern

NE 3:s Kunskapstorg

kunskapstorget

Kunskapstorget har börjat ta form. Det finns ett växande antal berättelser om forskning och presentationer av enskilda forskningsmiljöer. Därtill en sida med många forskningsbloggar och en plats för att börja publicera uppslagsord i NE 3 som kommer att ha en annan design i framtiden.

Läs om Kunskapstorgets design och innehåll.

Varför abonnerar bibliotek och skolor på NE?

utvärdering av NE Nationalencyklopedin

Cirka 444.000 elever i kommunala skolor har inte tillgång till NE och det är ungefär lika många kommuner som abonnerar på NE som inte gör det. Antalet abonnenter är minskande. För att ge beslutsfattare och andra lite beslutsstöd finns här en guide med 10 viktiga faktorer för utvärdering av NE, några råd och exempel på hur andra tänker och gör.

vägval

Biblioteken är i grunden samlare men har ofta inte riktigt intresse och ambition att ta till sig att Wikipedia är minst 10 gånger större och har högre kvalitet - se definition - än NE. Bland delmålen i detta projekt ingår att försöka övertyga folkbiblioteken att på sin hemsida om databaser också lista och publicera fria databaser - till exempel Wikipedia och bibliotekens egen utmärkta Bibblan guidar med länkar till 700 fria databaser - och inte enbart de man abonnerar på.

Uppdatering 2016.10.19: Min forskningsstudie, som baseras på en analys av hur man kan jämföra uppslagsverk och en jämförelse av 150 uppslagsord, visar att Wikpedia är en mycket mer användbar, tillförlitlig och modern professionell tjänst än NE.

Se 10 viktiga faktorer vid utvärdering av NE ...

NE är ett skolverktyg, men Wikipedia är för alla alltid

användning av NE

Att lära eleverna se källkritiskt på Google, Wikipedia, NE och andra källor är bra. Skolan ska också förbereda eleverna för livet efter skolan, men endast ett fåtal kommer att använda NE som vuxna. NE:s uppslagsverk är reducerat till ett skolverktyg - dessutom går cirka 444.000 elever i kommunala skolor där man valt bort NE. Ett fritt NE 3 är ett verktyg också för tiden efter avslutad skolgång - ett mycket rimligt mål.

Läs mer om NE och Wikipedia i skolan ...

Se om din kommun eller ditt bibliotek finns på listan
över vad ~290 av dessa betalar för att abonnera på NE
och de ~280 stycken som inte abonnerar på NE.

Google, Wikipedia och NE |3|

Är NE, NE 3, Wikipedia och Google konkurrenter?

Lite ja, men mest nej. Google och Wikipedia är konkurrenter till NE, men det omvända gäller inte. Det finns tre grundmodeller för uppslagsverk och NE 3 har en artikelsignerad modell som är ett komplement till sökmotor- och wikimodellerna.

Läs om konkurrens och modeller för uppslagsverk ...

NE:s paketstrategi och varumärket

paketförsäljning

Uppslagsverket NE som betaltjänst är en föråldrad affärsmodell som för alla elevers, studenters, kunskapsintresserades och artikelförfattares skull måste ersättas av en fri och öppen modell. Man kan tänka sig att huvudägaren väljer olika strategier för uppslagsverket NE och läromedelsföretaget NE.

NE:s uppslagsverk är för skolor och kommuner inlåst i bolagets Paketstrategi

Ett uppslagsverk med signerade artiklar blir därmed inget hållbart komplement till Google och Wikipedia. Mer om NE:s paketstrategi.

NE ingår i en stor stor koncern som satsar mest på områden som försäljning av vodka, kosmetika, presentartiklar och matrecept. De har insett att det inte går att sälja ett uppslagsverk som NE länge till. Man hoppas dock att NE har tillräcklig referensstatus och styrka i varumärket för att ge bolaget tid att bli ett läromedelsföretag.

Mer om varumärkesfrågor och radikal omvandling ...

Om innehållet i NE och NE 3

De experter som förr skrev för NE ville nog att deras kunskap skulle bli tillgänglig för många. Men dagens experter och forskare når alltför få (vuxna) läsare via NE. NE 3 blir en väsentligt bättre publiceringsplattform. Detta är centralt för att öka innehållet i och kvalitetssäkra ett nationellt uppslagsverk och ett kunskapstorg. Läs mer om begreppet referensstatus.

5.000 artiklar i NE analyserades 2011: Författarna var ~70 år och ~20% levde inte. Sedan denna sajt startade 2011 har NE blivit mindre öppet om bland annat sina författare och sitt innehåll.

Se författaranalys av 5.000 artiklar ...

Vad ska man kräva av ett modernt uppslagsverk?

Högskolornas samverkansuppgift och NE 3

samverkansuppgiften

Universitet och högskolor ska enligt högskolelagen samverka med samhället och se till att forskningsresultaten kommer till nytta. Denna uppgift som har en brokig historia och ibland kallas för sitt tidigare namn "Tredje uppgiften" har två facetter: Business och Bildning.

Läs mer om högskolans samverkansuppgift och NE 3 ...

NE 3 bidrar till att lösa Bildningsdialogen genom att doktorander som en del i sin utbildning kan skriva artiklar - vilket ger högskolepoäng - för NE 3.

Läs mer om hur artiklar i NE 3 ger högskolepoäng ...

Vem ska vi lära av?

inspiratiom

På resan mot ett NE 3 bör man se vad man kan lära av uppslagsverk i andra länder, medialandskapets omvandling och forskare inom bl a annat biblioteks- och informationsvetenskap. Och den outtröttlige Diderot, skaparen av den stora franska Encyklopedin på 1700-talet.

I Sverige är likvärdighet ett honnörsord som vi t ex använder om både skola och vård. Samhällets digitalisering ger en del av befolkningen extra favörer som är svåra eller omöjliga att utjämna. Utmaningen är att göra det som är möjligt. Ett enkelt exempel är tillgången till ett modernt uppslagsverk baserat på signerade artiklar. Endast när detta är lika fritt som Google och Wikipedia är det en rimligt likvärdig kunskapskälla.

Läs mer om vidgat vetande ...

Läsarkommentarer

feedback

Din allmänna synpunkt håller jag helt med om. För att göra sin verkan måste NE vara fritt tillgänglig. I konkurrensen med Wikipedia kommer den annars att stå sig slätt. (Sven-Eric Liedman, professor, idéhistoriker).

Se fler läsarkommentarer om NE och NE 3 ...

Om denna sajt

NE3.se publicerades första gången i november 2011. Det började dock redan 2007 med mitt föredrag för region Skånes bibliotekschefer om morgondagens bibliotek.

Min kommande doktorsavhandling "Affärsmodeller för uppslagsverket och kunskapstorget NE 3" - i företagsekonomi vid Lunds universitet - är en del i ett projekt som återstartade i september 2015 för att genomföra NE 3. Jag har ingen relation med bolaget NE Nationalencyklopedin AB.

Mer om denna sajt och mina kontakter med bolaget NE ...

Denna sida uppdaterades: 23 oktober 2016.