silhuetter

Målet med NE 3 är att skapa ett fritt uppslagsverk med signerade artiklar och ett kunskapstorg som ägs av en ideell stiftelse. NE 3 är en social innovation för alla och ett komplement till Google och Wikipedia.

Innovationer kan lösa problem och tillföra värde. Det gör NE 3.

NE eller NE 3 2018
en kamp mellan två affärsmodeller

En stor koncern mot en social innovation och en makrotrend

NE 3 är en innovation med många vinnare ...

Innehållet i NE 3 planeras i väsentlig omfattning komma från de 10.000+ doktorander som finns i Sverige. Såväl signerade som osignerade artiklar av olika omfattning och typ kommer att finnas i NE 3.

Det är en paradox att ju färre kommuner, skolor och bibliotek som abonnerar på NE, desto fortare får vi alla ett modernt och fritt uppslagsverk och ett kunskapstorg av hög kvalitet. Bildning är en valuta som ibland kräver strategiska beslut.

Uppslagsverket NE har idag reducerats till ett skolverktyg för allt färre. Endast ett fritt och modernt uppslagsverk kan bli relevant för alla.

Dela gärna denna innehållsrika sajt till andra.

Mål och strategi för NE 3

01 Läs mer om mål och strategi för att genomföra NE 3

02 Ett uppslagsverk som vill vara nationellt måste vara fritt för alla

03 NE 3 blir ett uppslagsverk och ett kunskapstorg

04 Sverige behöver ett modernt och kvalitetsbaserat uppslagsverk

05 Innehållet i NE 3 kommer att hålla högre kvalitet än i NE

06 NE 3 har en innovativ modell för att samverka med högskolorna

07 Väsentligt fler personer kommer att läsa NE 3 än dagens NE

08 NE 3 kan samverka på ett smart sätt med Wikipedia

09 NE 3 blir transparent om sitt innehåll och hur NE 3 används

10 NE 3 ägs av en ideell organisation t ex en stiftelse, ej en privat koncern

Varför abonnerar bibliotek och skolor på NE?

utvärdering av NE Nationalencyklopedin

Över 400 000 elever i kommunala skolor har inte tillgång till NE och det är ungefär lika många kommuner som abonnerar på NE som inte gör det. Antalet abonnenter är minskande. För att ge beslutsfattare och andra lite beslutsstöd finns här en guide med 10 viktiga faktorer och en analysmodell, några tips, referenser och exempel på hur andra tänker och gör.

vägval

Biblioteken är i grunden samlare men har ofta inte riktigt tid och ambition att ta till sig att Wikipedia är minst 10 gånger större och har högre kvalitet - se definition - än NE. Bland delmålen i detta projekt ingår att försöka övertyga folkbiblioteken att på sin hemsida om databaser också lista och publicera fria databaser - till exempel Wikipedia och bibliotekens egen utmärkta Bibblan guidar med länkar till 700 fria databaser och inte enbart de man köpt.

Se 10 viktiga faktorer vid utvärdering av NE ...

NE är ett skolverktyg, men Wikipedia är för livet

användning av NE

Skolan ska bland annat förbereda eleverna för livet efter skolan. Att lära eleverna att se källkritiskt på Google, Wikipedia och NE är bra, men NE kommer få att använda som vuxna. NE har idag reducerats till ett skolverktyg. Ett fritt NE 3 är ett verktyg också för tiden efter avslutad skolgång - ett mycket rimligt och bra mål.

Läs mer om NE och Wikipedia i skolan ...

Se om din kommun eller ditt bibliotek finns på listan
över vad ~290 av dessa betalar för att abonnera på NE
och de ~280 stycken som inte abonnerar på NE.

Google, Wikipedia och NE

Var söker människor FÖRST efter mer information? Svar: Google. Sedan Wikipedia och på en avlägsen tredje plats NE - om man är elev i en skola som har NE - vilket c:a 400.000 elever inte är. Är NE, Wikipedia och Google konkurrenter?

Svaret avslöjas här om denna sök- och informationskonkurrens ...

Varumärket NE - i vilken form kan det överleva?

kognitiv auktoritet i förändring

NE Nationalencyklopedin AB har insett att det inte går att sälja ett uppslagsverk som NE länge till. Man hoppas dock att NE har tillräcklig referensstatus för att ge bolaget tid och intäkter att bli ett läromedelsföretag. Uppslagsverket NE som betaltjänst är en föråldrad affärsmodell som för alla elevers, studenters, kunskapsintresserades och artikelförfattares skull måste ersättas av en fri och öppen modell.

Måste NE:s uppslagsverk byta ägare för att bli fritt?

Troligen, eftersom det finns ett samband mellan ägandet och vilka affärsmodeller och strategier som är möjliga och i ägarens fokus.

NE ingår i en stor företagsgrupp - om koncernen - som satsar mest på områden som försäljning av vodka, kosmetika, presentartiklar och matrecept.

Mer om varumärkesfrågor och radikal omvandling ...

Om innehållet i NE och NE 3

De experter som förr skrev för NE ville nog att deras kunskap skulle bli tillgänglig för många. Men dagens experter och forskare når alltför få (vuxna) läsare via NE. NE 3 blir en väsentligt bättre publiceringsplattform. Detta är centralt för att öka innehållet i och kvalitetssäkra ett nationellt uppslagsverk och ett kunskapstorg. Läs mer om begreppet referensstatus.

5.000 artiklar i NE analyserades 2011: Författarna var ~70 år och ~20% levde inte. Sedan denna sajt startade 2011 har NE blivit mindre öppet om bland annat sina författare och sitt innehåll.

Se författaranalys av 5.000 artiklar ...

Vad ska man kräva av ett modernt uppslagsverk?

Högskolornas samverkansuppgift och NE 3

samverkansuppgiften

Universitet och högskolor ska enligt högskolelagen samverka med samhället och se till att forskningsresultaten kommer till nytta. Denna uppgift som har en brokig historia och ibland kallas för sitt tidigare namn "Tredje uppgiften" har två facetter: Business och Bildning.

Läs mer om högskolans samverkansuppgift och NE 3 ...

NE 3 bidrar till att lösa Bildningsdialogen genom att doktorander som en del i sin utbildning kan skriva artiklar - vilket ger högskolepoäng - för NE 3.

Läs mer om hur artiklar i NE 3 ger högskolepoäng ...

Vem ska vi lära av?

inspiratiom

På resan mot ett NE 3 bör man se vad man kan lära av uppslagsverk i andra länder inklusive den outtröttlige Diderot, mediavärlden och forskare inom bl a annat biblioteks- och informationsvetenskap.

I Sverige är likvärdighet ett honnörsord. Vi säger till exempel att vi ska ha en likvärdig vård och en likvärdig skola. Det digitala samhället ger en del av befolkningen extra favörer som är svåra eller omöjliga att utjämna. Utmaningen är att göra det som är möjligt. Ett enkelt exempel är tillgången till ett nationellt uppslagsverk. Endast när den är lika fri som tillgången till Google och Wikipedia är den en likvärdig och gemensam kunskapskälla.

Läs mer om vidgat vetande ...

Läsarkommentarer

feedback

Din allmänna synpunkt håller jag helt med om. För att göra sin verkan måste NE vara fritt tillgänglig. I konkurrensen med Wikipedia kommer den annars att stå sig slätt. (Sven-Eric Liedman, professor, idéhistoriker).

Se fler läsarkommentarer om NE och NE 3 ...

Om denna sajt

NE3.se publicerades första gången i november 2011. Det började med mitt föredrag 2007 för region Skåne om morgondagens bibliotek.

Min kommande doktorsavhandling "Från analoga till digitala affärsmodeller och det fria uppslagsverket NE 3" - i företagsekonomi vid Lunds universitet - är en del i ett projekt som startade i september 2015 för att genomföra NE 3.

Mer om denna sajt och mina kontakter med NE ...

Denna sida uppdaterades: 25 augusti 2016.